Ett par solglasögon, ett träd i marken

Vi på Woodbrand är i full gång med att förändra vår identitet för att röra oss i riktning mot naturen, där vårt trä kommer ifrån. Vi lanserade exempelvis vår nya slogan true to nature, och har nyligen lanserat en ny kollektion för sommaren 2019, som innehåller mer trä än någonsin. Som ett led i detta kan vi nu tillkännage ett löfte. För varje par solglasögon vi säljer under vår slogan ”True to nature”, kommer vi att plantera ett träd. Trädet kommer inte att placeras i Sverige, utan områden i världen där avskogning pågår och behovet av växtlighet är större.

Vad är anledningen till detta, kanske du undrar. Varför plantera träd? Det finns flera bra svar på den frågan, tycker vi. För det första så tycker vi att det är en fin gest rent bildligt. Vi använder som bekant trä som material, därför känns det rimligt att se till att mängden träd på vår planet inte minskar som en följd av att köpa våra produkter. Som ägare av ett par Woodbrand-glasögon kanske du ibland kommer fundera kring det där trädet som växer någonstans, på andra sidan jorden, just som en konsekvens av solglasögonen som du valde att köpa.

Att plantera träd kan även föra mycket gott med sig. Många träd som planteras i välgörande ändamål hjälper till att återuppbygga skog som förstörts i bränder eller översvämningar, eller att plantera skog på mark som riskerar att användas i industriella syften. Verksamheten skapar också gröna arbetstillfällen för lokalbefolkningen, och hjälper till att skapa livsmiljöer åt djur som hotas av utrotning. Vi har valt att inte på förväg bestämma var våra träd kommer att hamna, för att kunna erbjuda hjälp till de länder om områden där behovet är som störst.

För att utföra själva trädplanteringen så har vi inlett ett samarbete med One Tree Planted. De är en icke vinstdrivande välgörenhetsorganisation som grundades år 2014. Med hjälp av donerade pengar finansierar de trädplanteringsprojekt i över 14 olika länder världen över. Resultaten följs sedan upp för att försäkra att träden överlever och inte skövlas på nytt.
En handfull av de länder som One Tree Planted för nuvarande planterar träd i är Brasilien, Haiti, Guatemala, Etiopien, Indien och Indonesien. För den som vill veta mer om deras strategi och arbetssätt så finns mer detaljerad information på deras hemsida. De letar även ständigt efter fler volontärer som kan hjälpa till med trädplantering. Om du vill hjälpa till, se vad du som individ kan göra!

One tree planted in Rwanda
One Tree Planted på plats i Rwanda 2018.